Alice Dalton Brown

 

 

 

 

< Previous     1970s Index     Next >


White Silo, 1976, Oil on Linen, 21x28”


White Silo, 1976, Oil on Linen, 21x28”